วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ECO Coke


'eco coke bottle' is a concept design by american based industrial designer andrew kim.
with its slimmer structural form, it requires less space than commercial round bottles.

the cap is positioned at an offset for a more comfortable drinking position
for efficiency in transport and storage space conservation, this beverage container,
made entirely from sugar cane byproducts is stackable with its open bottom design.
the traditional PET bottle is 100% recycle, but only 50% of the bottle is actually recycled.
the new bottle features a collapsible design that influences users to recycle more frequently.for every 4 bottles, space for nearly 2 additional bottles is recovered during transport


1 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์ต้า จูน ส่งสเก้จเข้าเมลให้อาจารย์ตรวจอ่าค่ะ พอดีวันพุธไม่ได้เข้าเรียน
    เมลจูน weerin.c@hotmail.comคืะ

    ตอบลบ