วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กล่องรองเท้า ECO DesignPUMA ได้ออกแบบกล่องรองเท้าใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระดาษให้น้อยลง แล้วเปลี่ยนจากรูปแบบของกล่องที่ไร้ประโยชน์ เป็นถุงผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น